اوره

مدياهاي مخصوص ساخته شده از الياف سنتتيك مخصوص استفاده در تصفيه اوره و ادرار

مایعات پروسس

مدياهاي مخصوص تصفيه مايعات پروسس شامل آب آشاميدني، آب غيرآشاميدني و مايعات خوراكي و غيرخوراكي مانند روغن  و نوشابه و …..

روغن

مدياهاي مخصوص استفاده در تصفيه روغن خودروهاي مختلف و توربين ها و روغن هاي صنعتي

هیدرولیک

مدياهاي مخصوص استفاده در دستگاههاي فيلتراسيون هيدروليك صنعتي و خودروهاي سنگين با طول عمر بالا

جداسازي سوخت از مايعات

مدياهاي مخصوص جداسازي مايع از مايع و آب از مايعات نفتي و بنزين هاي خاص سوخت خودرو و هواپيما

مصارف بهداشتی

مدياهاي با ظرفيت و طول عمر بالا و افت فشار پايين براي جذب ذرات ميكرون براي ماسك هاي تنفسي و مصارف بهداشتي مخصوص اتاق عمل

تهويه مطبوع

مدياهاي ساخته شده از الياف مايكروفايبرگلاس و سنتتيك با مزيت افت فشار پايين و ميزان بالاي جذب ذرات هوا براي سيستم تصفيه كننده خانگي و صنعتي براساس استانداردهاي مربوطه

هواي ورودي توربين گاز

جهت تصفيه هواي صنعتي ورودي به توربين گاز مجهز به سيستم پالس معكوس براساس استانداردهاي مربوطه