هیدرولیک

مدياهاي مخصوص استفاده در دستگاههاي فيلتراسيون هيدروليك صنعتي و خودروهاي سنگين با طول عمر بالا